top of page

Eklem Nedir?

Eklem tüm hemen dillerde, birleşmek, tümlemek anlamında kullanılmış ve ifadelerde eklenme ya da ayrılma noktası olarak vurgulanmıştır.  Eklem bacaklılar kavramı, iskeleti olan organizmaların tümü için model oluştururken memelilerde eklemlenme iskeletin hareket eden uzuvunun işlevine göre değişir.

Birleşim yerinin amacı sabitlemek ise syndesmoz,  sutura dediğimiz hareket işlevi olmayan “birleşim” yerleri oluşturur.

Hareketli eklemlerin tümü sinovyal yapıdadiı. Hepsinin en az bir ekseni, hareket ettiği eksen ve uyumlu yüzeyleri vardır. Eklemler eksen sayısı, hareket tipi, eklem uyum şekline göre farklı sınıflanabilir. Ortak özellikleri yüzeyseli kaygan hyalen kıkıtdakla kaplı olması belli hareket genişliği limitleri olması, uyumlu yüzeylerin üç boyutlu eksenler üzerinde harekete ve yüklenmelere izin vermesidir.

Eklem yapısı kıkırdak yüzey uyumu yoksa fibrotik yapılarla (menisküs) tam uyumu sağşarken fibröz bantlarla sarılarak adeta sabitlenir, işte eklem hareket limiti bu bağ ve ligamentler ve uyumu sağlayan fiboz yapıların izin verdiği kadardır. Eklem hareket sırasında limitleri zorlarken ayrılıp çıkmasını engelleyen  bağlara, eklemin hareketini sağlayan kas yapıları destek verir. Karşıt kas yapıları istirahat halinde tonus dediğimiz kasılma halinde ve hareket sırasında eklemi destekler. Bu açıdan eklem iskeleti hareket ettiren aynı zamanda sabitleyici işlevini gösterir.

shutterstock_660935005.webp
eklemler.png

Eklem yaralanmalarının temelinde eksen dışı zorlanmalar, hareket limiti zorlanması bu yapıları karşı koyabilmesine bağlıdır. İlk önce bağlar, fibroz yapılar son olarak kıkırdak eklem ilişkisini korurken yaralanır. Daha şiddetli travmalarda kas yapıları, belki son aşamada damar/sinir yapıları etkileyecek derecede eklemden kopma mümkün olabilir.

bottom of page